klerkizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) całego zaangażowania. Skoro różne strony stosują środki moralnie naganne, to solidaryzowanie się z którąś z nich jest podpisaniem się pod tymi środkami (nawet gdy składa się osobiste „votum separatum”). Dlatego postawa utopistyczna może łatwo karmić klerkizm. Od absolutyzmu w dziedzinie środków jest tylko pół kroku do postawy nie zaangażowanej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Moralność 1960. Moralność i wychowanie, wyd. 2 popraw., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.