klerykalno-faszystowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) komym uciskiem „mniej wartościowego“ narodu czeskiego. Sytuacja republiki była tym groźniejsza, że jej spoistość wewnętrzną rozsadzały również i inne ruchy odśrodkowe. Tak więc na terenie Słowacji działała partia „ludowa“ (lidovd strana), klerykalno-faszystowska, zwana od przywódcy księdza Andrzeja Hlinki „hlinkowcami“. Głównym doradcą Hlinki był zdecydowany faszysta i agent hitlerowski ksiądz Józef Tiso, który zresztą niebawem, po śmierci Hlinki (1938), został „wodzem“ autonomistów słowackich. Wysuwając program autonomii Słowacji, „hlinkowcy“ weszli już w początkach 1938 r. w bliskie kontakty z niemiecką partią sudecką, współpracując z nią celem rozbicia Czechosłowacji 19°...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.