klient-kontrahent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stąd wniosek, że postanowienia wspomnianych zarządzeń, aby mogły być uznane za obowiązujące dla komitenta, powinny mu być w zasadzie podane do wiadomości przy zawarciu umowy. Biorąc jednak pod uwagę utwierdzoną już do pewnego stopnia tradycję socjalistycznego handlu komisowego oraz warunki, w których zwykle zawierane są umowy komisu przez uspołecznione sklepy komisowe (tłumy klientów-kontrahentów, przeciążony na ogół personel obsługi sklepowej itp.) i które w sposób Oczywisty nie pozwalają na zapoznanie każdego komitenta z postanowieniami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kędzierska-Cieślakowa, Alicja 1973. Komis (Zagadnienia cywilnoprawne), Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.