klimaksowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krótkotrwałe zespoły, tzw. inicjalne; w miarę rozwoju roślinności, przebiegającego w różnych szeregach sukcesyjnych (—*■ sukcesje zespołów), powstają zespoły coraz trwalsze. Fakty te stały się podstawą stworzenia teorii klimaksowych, np. teorii monoklimaksu, wg której wszystkie szeregi sukcesyjne na danym terenie prowadzą do powstania tego samego zespołu końcowego (klimaksu), najlepiej odpowiadającego panującym tam współcześnie warunkom klimatycznym; poglądy te są nadal przedmiotem ożywionych dyskusji. Ważnym za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.