kliniastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ilustracją tego procesu są rzeczowniki z przyrostkiem -ość ze SL-S, nie uwzględnione w SSz: dodatniość, dołowatość, dosięgalność, dosłyszalność, dostateczność, dotkliwość, dotykalność, dowodność, dożywotność, kanoniczność, kantówatość, katolickość, kącistość, kątowatość, klejkowatość, klejowatość, klepalność, kliniastość, kochliwość, koncentryczność, konwulsyjność, korpulentność, korzenistość, korzenność, korzystność, krajowość, krasność, krupkowatość, krzewiastość, kubiczność, kudłatość, kulawość, łatwotopliwość, hipieżność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PJ - Prace Językoznawcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.