kliniczno-psychologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z drugiej strony wyników, uzyskanych w ramach programów mniej ambitnych, kliniczno-psychologicznych czy z zakresu pedagogiki społecznej, nie można zwykle uogólniać, dlatego są one możliwe do zastosowania w praktyce tylko w ograniczonym zakresie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kasten, Hartmut 1997. Rodzeństwo. Ideały, rywale, powiernicy, Warszawa : Springer PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo