klityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i częściowo w słoweńskim (por. wyżej przykłady z S. Krelja). Co więcej, słowo posiłkowe *byti, które ostatecznie w swej formie futuralnej bodem, bodes, bodę zostało zużytkowane w budowie futurum opisowego konkurującego z ,,bałkańskim”, uległo takiemu samemu skróceniu do formy klitycznej w liczbie pojedynczej — bom, boś, bo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFRiS - Studia z Filologii Rosyjskiej i Sło­wiań­skiej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.