klub-kawiarnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) madzkich radach narodowych pracuje ok. 27 tys. osób. Dużą grupę stanowią ponadto nauczyciele szkół średnich zlokalizowanych na wsi, pracownicy rolniczych placówek doświadczalnych, bibliotek i klubów-kawiarni, kin i świetlic oraz inżynierowie, technicy i pracownicy instytucji miejskich zamieszkujący na wsi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Markowicz, Zygmunt et al. (red.) 1965. W naszych oczach. Materiały szkoleniowe, wyd. 2, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.