kołatawka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zamtówka «aksamitna spódnica kobieca na Górnym Śląsku» Trzy wyrazy, jak wynika z cytatów, umiejscowić należy na wschodzie: kolatawlca «kołatka»: Kołatawki te różnej wielkości i z różnego drzewa robione, służące od odszukania bydła w gęstwinie, są jednym z głosów sielskich na Litwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.