kołchoźnictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) towskim komunałom. Warto się zastanowić, jak wiele najbardziej interesujących rzeczy na świecie dzieje się dzięki pomysłowości, talentom i uporowi jednego człowieka. Wszystkim teoriom o kolektywnym, czy klasowym, czy masowym mechanizmie działania, wszelkiemu kołchoźnictwu w dziedzinie kultury przeczą raz po raz dziwne fakty, że jakiś jeden jedyny człowiek staje się ośrodkiem krystalizacji — jak to się w chemii nazywa — daje wyraz i kształt nowemu pomysłowi, nie tylko nie będąc ,,wypadkową“ jakichś materialistycznych potrzeb czy założeń, przeciwnie pod prąd, wbrew koniunkturze, wbrew społecznym potrzebom stwarza coś nowego, przemaga wszystkie opory, sam identyfikuje się ze swym dziełem. Jeśli wziąć nasze tylko, nieliczne przykłady...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hemar, Marian 1967. Awantury w rodzinie, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.