kościół-ciało

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obawiam się raczej zbyt daleko idącego uprywatnienia perspektyw religii. Indywidualista nie traktuje religii usługowo, nie uważa jej za rodzaj psychoterapii czy za klej społeczny. Ale wspólnota religijna nie posiada dlań wartości jako taka, ona tylko służy spotkaniu Bóg-Człowiek. Lepiej czy gorzej służy, bywa niepotrzebna. Natomiast teologia Kościoła-Ciała Mistycznego akcentuje fakt, że wspólnota religijna jest czymś więcej, jest jakby podmiotem tego spotkania, jego warunkiem i rezultatem. Bóg zbawia nas we wzajemnej łączności. Jedność rodzaju ludzkiego i jedność chrześcijan przed Bogiem nie jest tylko nietrwałą i cząstkową jed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.