kobieta-filozofka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wadzone poprzez różne okresy ludzkiego życia. „Frenofagiusz i Frenolesty” opowiada o siedmiu różnych przejawach obłąkania, wynikającego z zachwiania równowagi w życiu psychicznym wskutek zerwania więzów między pierwiastkami rozumowymi a uczuciowymi. Pokazanie galerii łagodnych szaleńców ze szpitala Bonifratów: hazardzisty, kobiety-filozofki, ofiary ówczesnej „czarnej”, zniechęcającej do życia literatury, niedołężnego autora — dało. pisarzowi sposobność do wysnucia kapitalnych nieraz rysów społecznych i obyczajowych. Sztyrmer, dla którego twórczość była właściwie pretekstem do opisu własnego życia i usposobienia (stąd ulubiona przezeń i nadużywana forma biograficzna), nie miał jednak daru tworzenia ciągłej a urozmaiconej fabuły. Toteż utwory jego posiadają w pewnym stopniu charakter ubranych w beletrystyczną formę rozprawek psychologiczno-estetycz...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.