kodenotacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inne relacje powoływane w ramach logicznej teorii języka jako możliwe kryteria identyczności zdań (takie jak np. identyczność kodenotacji w sensie K. Ajdukiewicza48 czy intensjonalny izomorfizm Carnapa49) jeszcze mniej nadają się do postawienia omawianego zarzutu, jako że są to związki silniejsze niż logiczna równoważność a tym bardziej — równoważność po prostu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.