kognitywno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) b. zbiór (wyliczenie, lista) struktur, które są prototypowe (nienacechowane, naturalne, uniwersalne itd.) oraz struktur o różnym stopniu zbieżności z prototypem (tj. prawdopodobieństwa konkretyzacji (likelihood of instantiation)); c. kognitywno-funkcjonalne wyjaśnienia dotyczące (a) i (b)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Langacker, R. W. 1995. Wykłady z gramatyki kognitywnej, przekł. J. Berej et al., Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo