kolacjonować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z ksiąg sądowych wiejskich pracownicy ośrodka przepisywali oraz kolacjonowali księgi wsi: Łącko, Klimówka, Bielanka, Olszówka, Siary, Łętownia. Większość z nich jest już przepisana w całości lub znajduje się na ukończeniu. Księgi są kopiowane litera w literę, jednak drukowane będą w uproszczonej transkrypcji. Dawniej przepisana księga wsi Uszew, która będzie wydana jako pierwszy tom wydawnictwa, została już w całości przetranskrybowana przez filologa i zaopiniowana przez znawców języka staropolskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.