kolbiarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się prochem bezdymnym. Lufy przeznaczone do strzelania prochem bezdymnym oznacza się zwykle dużą literą „N” lub napisem „Nitro”.Dostosowaniem drewnianych części broni do specyficznych rozmiarów ciała strzelców zajmowali się kolbiarze, ich umiejętność nazywano kolbiarstwem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoppe, Stanisław 1980. Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych, wyd. drugie, popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.