kolczastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uwagę w tym zestawieniu. Na pewno przecież nie idzie o róże zwiędłe ani o róże jadalne, ani o róże żółte; z drugiej zaś strony ani o policzki blade, ani o pomarszczone, ani o ospowate. Po wtóre nie ogół właściwości desygnatów każdego z tych dwu wyrazów, lecz tylko pewne wybrane cechy wejdą do powstałego obrazu językowego, inne zaś, jak kolczastość róży czy potliwość policzków, ulegną eliminacji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy 1971. O użyciu wyrażeń, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.