kolega-kopista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pogrążony w niespokojnych rozmyślaniach Nesyt pospieszył do domu. Jak to bywa z naturami upadlającymi się z zamiłowania do nikczemności i płatnego służalstwa, kłamał przed samym sobą obwiniając innych o swój upadek; nie spotkawszy Rzymian na swej drodze życiowej, również nie zdobyłby się na żaden wzlot. Jego koledzy-kopiści mawiali o Nesycie, że wpuszczony do sali Dwóch Maat — Prawdy i Sprawiedliwości — ukradnie pióro Maat, sfałszuje wagę i sprzeda bożka mądrości Thota, zanim ten się zdoła spostrzec...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rolleczek, Natalia 1982. Świetna i najświetniejsza, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.