kolega-kwestarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Milicja zagarnęła za jednym zamachem: rzekomego księdza, samochód marki „syrena” — ukradziony, jak to się później okazało, w woj. gdańskim i nieudolnie przemalowany na żółto — oraz dwóch, znanych nam już, bo poznanych w roli dysponentów wielkimi inwestycjami, młodzieńców, którzy oczekiwali swego kolegi-kwestarza skryci w pobliskim zagajniku. A oto nazwiska owych trzech przedsiębiorczych młodzieńców: Karol Szwoch z Warszawy, Grzegorz Książkowski też z Warszawy i Jerzy Niesczas z Gdańska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urban, Jerzy 1972. Kolekcja Jerzego Kibica, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.