kolegializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tu wskazać naukę Vaticanum U o kolegialności. Wydaje się, że powrót Kościoła zachodniego do konsekwentnego i pełnego stosowania zasady kolegialności w innym świetle ukaże dogmat o prymacie papieża, stanowiąc dla tej prawdy skuteczną „przeciwwagę” i uzupełnienie (starałem się ten problem nieco szerzej naświetlić w artykule pt.: Kolegializm w Kościele Powszechnym — „T. P.” nr 3/65)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.