kolektywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oraz wśród Tatarów. Najsljnlejsze tendencje separatystyczne istnieją na Ukrainie. Zdaniem „Prawdy“ tłumaczy się to przeprowadzoną obecnie t. zw. kolektywizacją gospodarstw rolnych. Włościaństwo ukraińskie czyni energiczny opór kolektywizacji rolnictwa i wraz z ukraińską inteligencją wiejską włościanie prowadzą szaloną walkę przeciwko zamianie indywidualistycznych form rolnictwa *na kolektywne. Ponieważ wieś na Ukrainie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.