kolektywno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Możemy wyróżnić kilka typów pojęć nietaksonomicznych: klasa zabawek (toy), klasa odzieży (clothing), klasa odpadków (leftovers), klasa warzyw (vegetables). W każdym przypadku semantyka tych klas jest skorelowana [w języku angielskim, JB] z pewnymi własnościami gramatycznymi. A więc czysto funkcjonalne pojęcia typu zabawek są policzalne; pojęcia kolektywno-funkcjonalne typu odzież to singularia tantum; pojęcia kolektywno-niefunkcjonalne typu odpadki są to pluralia tantum. Klasa warzyw także różni się od wszystkich klas nietaksonomicznych zarówno semantycznie, jak i pod względem gramatycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1999. Język − umysł − kultura. Wybór prac, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo