kolońsko-trewirski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a więc palatalizujący wpływ samogłoski ’e na poprzedzające ją -w- oraz przejście -r + t > -f. Powyżej była już mowa o wpływie klasztorów benedyktyńskich kręgu kolońsko-trewirskiego na zakładanie klasztorów benedyktyńskich w Polsce i istniejących między nimi związkach (por. s. 24)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zierhoffer, Karol, Zierhofferowa, Zofia 2000. Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.