kolokalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pie z nią, w tej chwili, kolokalne. Ale Helena, mówiąca „teraz“ n-ty raz w swoim życiu, tylko przez jedną chwilę jest teraźniejsza, a potem będzie przeszła, a wraz z niią będzie należeć do przeszłości to wszystko, co równoczesne z Heleną mówiącą „teraz“ n-ty raz w swoim życiu. Analogonem „tutaj“, to znaczy „kolokalnie ze mną“, jest więc zwrot „równocześnie ze mną mówiącym «teraz» n-ty raz w moim życiu“, ale samo „teraz“ nie jest analogonem „tutaj“. Implikuje to niezależną od Heleny różnicę pomiędzy teraźniejszością a przyszłością, która też sprawia, że „teraz“ nie daje się bez uszczerbku dla obiektywnej treści dyskursu wyeliminować zeń w drodze obiektywizacji Heleny, tzn. mówienia o Helenie w sposób...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.