kolokwializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i argumenty norweskich zwolenników obu języków. Stwierdza on na przykład, że zwolennicy riksmalu nazywają go w przeciwieństwie do „wulgarnego” landsmalu językiem „kulturalnym”, natomiast reformy ortografii traktuje marginesowo. Tymczasem zmiany te są właśnie widomym znakiem kolokwializacji, której początkiem jeslt norwegizacja słownictwa, wspomniana przez Kamieńskiego. Ma on rację podkreślając, że oba języki dążą do syntezy, ale wydaje się, że nie dostrzega przodującej roli riksmalu obecnie, a landsmalu w czasie unii ze Szwecją. To jest też...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.