kolonia-osiedle

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego, wypadki takie jednak należą do rzadkości. Pozytywne oceny eksperymentu w Zeliezovcach — Jaroku przesądziły o rozszerzeniu go na teren całej Czechosłowacji i utworzeniu szeregu podobnych oddziałów.25 26W Związku Radzieckim w 1963 r. został utworzony nowy typ zakładu karnego — kolonia-osiedle (kołonia-posielenie) jako zakład otwarty. Przeznaczono go dla skazanych, którzy dokonali wyraźnych postępów w procesie resocjalizacji, przebywając uprzednio w koloniach o rygorze ogólnym, wzmożonym lub surowym. Praktyka- wykazała wysoką efektywność resocjaliza...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Janiszewski, Bogusław 1981. Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw nieumyślnych, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.