kolonialno-imperialistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Nowi”, zaliczeni do drugiej kategorii, pochodzili z obszarów kontrolowanych do końca przez obalony reżim Lon Nola. Ale nawet tych starych obywateli podejrzewano, że mogli nasiąknąć kulturą kolonialno-imperialistyczną. Do partii przyjmowani byli tylko młodzi, poniżej dwudziestu trzech lat, to znaczy ci, którzy w roku przewrotu Lon Nola i obalenia Sihanouka mieli mniej niż osiemnaście lat. Dla tych samych powo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chociłowski, Jerzy 1986. Okruchy Azji, Warszawa : MAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo