kolonialno-rasistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się on rzeczywistością. III W trakcie wymiany poglądów na temat innych problemów międzynarodowych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, delegacje Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uznały za konieczne podkreślić, że źródłem zagrożenia dla odprężenia międzynarodowego jest również polityka imperialistyczna, skierowana przeciwko narodom prowadzącym walkę o wyzwolenie spod ucisku kolonialno-rasistowskiego, przeciwko neokolonializmowi, 0 niezależność i postęp społeczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Multan, Wojciech (red.) 1980. Détente a rozbrojenie, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.