kolonijka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cuzi, Anglicy, a najprawdopodobniej Niemcy!... Gdyby ci Niemcy pożyczyli nam ze 200 milionów rubli na 5°/o, ogłosilibyśmy ich za dobrodziejów i obchodzilibyśmy uroczystość odrodzenia się rolnictwa, zapominając, że odrodzone rolnictwo byłoby warsztatem, a uszczęśliwieni rolnicy sługami kapitalistów niemieckich, którzy przy pierwszej lepszej sposobności staliby się właścicielami już nie kilkomorgowych kolonijek tu i owdzie, ale całych powiatów, jak są długie i szerokie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1954. Kroniki. T. 3, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.