kolonijnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) OSŁONICE, Tunicata, podtyp morskich strunowców o postaci workowatej lub beczułkowatej; ciało okrywa tzw. tunika z substancji zbliżonej do błonnika; przednia część przewodu pokarm, przekształcona w worek skrzelowy; obupłciowe; rozród płciowy i przez pączkowanie; osiadłe lub wolno żyjące; bytują pojedynczo lub kolonijnie; należą tu ogonice, żachwy i sprzągle. OSŁONKA, integument -»zalążnia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.