kolonijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spełnianie funkcyj opiekuńczych powierzono Głównej Komisji Doraźnej Pomocy, współpracującej ze Stowarzyszeniem „Szklanych Domów”, Samorządem Mieszkańców i R.T.P.D. Organami opiniodawczymi były kolonijne komisje doraźnej pomocy, oparte na przedwojennych delegacjach kolonijnych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.