kolonista-purytanin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Historia. W 1614 dotarł w okolice obecnego B. osadnik ang. John Smith; założycielem miasta był John Winthrop, który 1630 przybył tu na czele licznej grupy kolonistów-purytanów. Jako port o doskonałych warunkach naturalnych B. wysunął się wcześnie na czołowe miejsce wśród miast Nowej Anglii. Stał się też szybko ważnym ośrodkiem kultury i siedzibą najstarszych w kraju instytucji oświatowych; 1635 utworzono tu pierwszą bezpłatną szkołę powszechną, 1636 k. B., w pobliskim...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.