kolonizacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ka obszarze Słowacji, wschodnich Moraw i południowego Śląska, które to trzy terytoria, pierwotnie kolonizacyjnie odrębne, już od XIII w. nawiązały między sobą silny kontakt, proteza zaczęła słabnąć. Xa razie różnica między obszarem z silniejszą i słabszą protezą była tylko fonetyczna. Stała się ona także różnicą fonologiczną, gdy proteza u w gwarach czeskich, ząchodniomorawskich, łużyckich, połabskich i w znacznej części polsko-pomorskich stała się odrębnym fonemem, zaś w gwarach Słowacji, wschodnich Moraw i południowo-zachodniego Śląska zanikła zupełnie. To przejście protezy v w odrębny fonem zaszło w gwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stieber, Zdzisław 1974. Świat językowy Słowian, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.