kolonizatorsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Baryczem można powtórzyć znamienne słowa: „(...) jeśli Wielkopolska dała narodowi organizację państwową, Małopolska język literacki, a Mazowsze pierwszorzędny, prężny żywioł kolonizatorsko — pionierski, to Śląsk — wyższe formy życia cywilizacyjnego i wielki wkład pracy duchowej, śmiało pod tym względem rywalizując z drugą pod względem uzdolnień i osiągnięć intelektualnych dzielnicą Polski, mianowicie Małopolską”2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Konopelska, Wiesława (red.) 1998. Kongres Kultury na Górnym Śląsku. Katowice, 26-27 września 1998 r., Katowice : Górnośląskie Centrum Kultury
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.