kolonizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Wbrew rozpowszechnianej opinji •sytuacja gospodarcza Żydów na Białorusi nie jest katastrofalną, a to dzięki pomocy materjalnej i organizacyjnej, jaką rząd sowiecki udziela drobnym rzemieślnikom żydowskim. Z drugiej strony rząd sowiecki czyni Żydom wszelkie ułatwienia przy kolonizowaniu terenów rolnych 1 zabezpieczeniu im udziału w Kołchozach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.