kolor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozsądnej miłości, o którym ja sam nie wiem. Lecz nie tego ja, nie tego żądam od ciebie; chodzi tu o to, abyś mi napisał okólnik miłosn}r, w słodkich ogólnych wyrazach, któryby do kaźdój piękności dał się zastosować; słowem, niech to będzie wytrych do każdego serduszka. Mów o cnocie, o wdziękach, o przymiotach duszy, lecz strzeż się wspomnieć o kolorze włosów, bo to mogłoby nas kłopotu nabawić. Utwór twój z największą potem dokładnością na angielskim welinie przepiszę, poczcie i gwiaździe mojej powierzę wszystkie nadzieje, a tak zacny mój stryjaszek, co mię tak napędza do żony, nie będzie mi nic miał do wyrzucenia, jeśli go przekonam, że od pięćdziesięciu dostałem odkosza. Albo też, jeśli los przyjazny rzuci mię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.