kolorek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czytelnika zabiło. Ta nieodmienna czułość, ta pełna respektu tkliwość, te same zawsze jawory, jesiony, lilie, narcyzy, mirty, gaje, zdroje, wieńce, ten niczem nie zmącony blado różowy kolorek lego cierpień, westchnień i zachwytów, na którego tle jednostajnem nigdy żaden żywszy kolor nie odbija, to główna wada tej poezyi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.