kolorystyczno-graficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stacie, a wszystko to w kontrastowej kolorystyce bez kompleksów. Hasła głosiły: „Twórz siebie”, „Nienawidź siebie”, „Sprzedawaj siebie”, „Przebacz sobie”, itp. Lapidarności tych tekstów towarzyszyła odpowiadająca jej skrótowość znaku kolorystyczno-graficznego. Plansze Les Levine przemawiały natychmiast, tak jak czyni to reklama, choć w jej sąsiedztwie zaskakiwały one „towarem”, który reklamowały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PLitA - Pismo Literacko-Artystyczne (Kra­­ków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo