kolorytowo-stylizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z elegijną prostotą takich utworów, jak W czterech ścianach mego bólu, W szpitalu, Trochę mitologii, Nokturny, sąsiaduje typ wiersza atakującego odbiorcę intelektualnym wyrafinowaniem, scjentyficznym barokiem erudycyjnych aluzji, obcojęzycznych zwrotów 0 walorach kolorytowo-stylizacyjnych, podkreślających szczególny charakter tego osobliwego amalgamatu uczuć elementarnych i ich filozoficzno-kulturalnej sublimacji. W nieoczekiwany sposób zespoliły się tu tradycje poetyckie nadrealizmu i polskiego nurtu awangardowego, wiodącego od futuryzmu i „Nowej Sztuki”, z rekonesansami współczesnej poezji w strefę pogranicza filozoficznego, gdy chodzi o problematykę, oraz jej tendencjami do rozbicia wszelkich kanonów formalnych, gdy chodzi o kształt wiersza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.