kolportażowo-handlowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ZWIĄZKI ZAWODOWE 18 X — w Lublińcu I Zjazd Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych RSW „PKR”; uczestniczyli w nim przedstawiciele 53 z 59 zrzeszonych w federacji związków z oddziałów, przedsiębiorstw kolportażowo-handlowych i usługowych RSW...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.