kolportażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Oblicze Dnia“ — pismo frontu ludowego! Pierwszy numer drukowaliśmy w nakładzie 7000 egzemplarzy i po trzech dniach zabrakło go w kioskach gazetowych; drugi numer drukowaliśmy w 20 000 egzemplarzy, a przy trzecim numerze „Oblicze Dnia“ było już pismem o największym w Polsce nakładzie. A przecież mieliśmy przeciwko sobie wszystkie ówczesne organizacje kolportażowe z „Ruchem" na czele, przecież zawsze wychodziliśmy z opóźnieniem, gdyż pan cenzor nigdy „nie mógł zdążyć" w porę ocenzurować materiału...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalczyk, Józef, Daniszewski, Tadeusz, Kalicka, Felicja (red.) 1951. KPP. Wspomnienia z pola walki, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.