kolportować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i otrzymywałem potrzebne informacje. Szersze kontakty utrzymywałem z kierownikami pociągów i konduktorami, którzy z racji swoich częstych wyjazdów mogli wiele powiedzieć o tym, co się dzieje wunnych częściach kraju. Przy okazji kolportowałem tą drogą wydawnictwa PPR, GL i AJL. Wieści z innych części kraju, otrzymywane od kolejarzy, a przekazywane przeze mnie dalej, pozwalały zbadać wiarygodność wiadomości otrzymywanych przez wydział informacji z innych źródeł...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Janic, Marian 1963. Idą partyzanci, wyd. nowe, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.