komandytariusz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jawnej z tym, że część spólników nazywanych komandytariuszami nie uczestniczy w zarządzie i odpowiada za spółkę tylko swym wkładem kapitałowym, podobnie jak akcjonariusze w s. akcyjnej; s. z ograniczoną odpowiedzialnością, w której spółnicy odpowiadają za spółkę nie tylko swym wkładem, ale także swoim majątkiem w formie określonej wielokrotności udziałów; jest typem pośrednim między s. akcyjną a jawną...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.