komasacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to służy celom propagandowym. Nawet polecono w wyborach do samorządu wziąć udział bardzo czynny, uważając je za doskonały teren do agitacji, uświadamiania i walki. Ten sam stosunek spotykamy tu i do akcji komasacyjnej i serwitutowej, przeciwko którym prasa ta usposabia ludność bardzo niechętnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.