komasować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dynacją planowania i wykonywania tego planu. Z jednej strony miałaby ona rozwiązywać problem, jakie zagadnienia naukowe wynikające z planów gospodarczych winny stać się przedmiotem badań naukowych, tak by kierunki prac badawczych odpowiadały rozwojowi potrzeb gospodarczych, a z drugiej strony rejestrować możliwości badań naukowych, które istnieją w poszczególnych instytucjach. Przy tej instytucji pożądana byłaby Rada, która by komasowała przedstawicieli instytutów uczelnianych i pozauczelnianj-ch. Rozróżnienie między dwiema kategoriami instytutów winno być, według prof...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.