komasowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po powrocie do Poznania natychmiast, mimo nadwątlonego zdrowia, podjęła swą pracę w Kórniku, przyjmując ponadto obowiązki kustosza gabinetu rycin Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. W ciężkich warunkach pierwszego okresu powojennego pracowała ofiarnie na obu tych stanowiskach przy komasowaniu i zabezpieczaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.