kombajner

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Ostatnich dwóch moich wiarusów straciłem: Jermaka i Pieriewierzjewa. Nie przypominacie ich sobie? Jeden — marynarz, a drugi — zdaje się — kombajner. Nierozłączni przyjaciele. Spali, pili, jedli — zawsze razem. Ależ na pewno musieliście ich znać! Jeden z nich umiał różne sztuczki pokazywać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Niekrasow, Wiktor 1948. W okopach Stalingradu, przekł. J. Jędrzejewicz, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.