kombied

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chłopi średniorolni odmawiali swego uczestnictwa w kombiedach, ich działalność na ogół bojkotowali. Nie znalazły też na wsi zrozumienia i poparcia kolektywy, a wśród nich przede wszystkim komuna54. Mimo wydatnej pomocy finansowej, świadczonej w drugiej połowie 1918 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słabek, Henryk 1978. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje, wyd. drugie poszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.