kombinatoryczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzajemny więc stosunek klasyfikacji alomorfizmów według ich kombinatoryczności i według ich fakultatywności dałby się przedstawić, jak następuje: alomorfizmy kombinatoryczne niekombinatoryczne stałe 	
 fakultatywne (wymienności) miastko) : mieści(e) znikną-ć : znikną-ł || znik-l dziś : dzisiaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.