kombinować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) liśmy wyraz twarzy żandarmskich oficerów, każde ich słowo, gest. Lecz oni nic nie wiedzieli, mogli tylko usłyszeć przypadkowo jakiś urywek rozmowy i snuć przypuszczenia na tej podstawie. Chwytaliśmy te półsłowa, kombinowaliśmy je, lecz to wszystko nie mogło uchylić zasłony zakrywającej przyszłość naszych skazańców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wspomnienia 1953. Wspomnienia o „Proletariacie”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.